Badania statystyczne 2014

Struktura utworów zwielokrotnionych reprograficznie – 2014 r.

Raport z badań statystycznych
wykonanych w okresie od maja do czerwca 2014 r.
wraz z informacją o badaniach wykonanych w  2013 r., 2012 r.,
2010 r.,2008 r.,2007 r. oraz badaniach wykonanych w 2006 roku.

______________________________________________________________________
Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych
materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

 
Wykres2014
bochenek2014_legenda
 
 _______________________________________________________________________________
 
Zestawienie wydawnictw utworów naukowo technicznych za 2014  rok
 
Tabela2014
 
 CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie