Badania statystyczne 2011

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2011 r.

Oszacowanie struktury dla 2011
Raport z badań statystycznych
wykonanych w czerwcu i październiku 2012 r.
wraz z informacją o badaniach wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 r.,
październiku i listopadzie 2008 r.,
w kwietniu i maju 2007 r. oraz o badaniach wykonanych w 2006 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych
materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2011

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie