Badania statystyczne 2009

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2009 r.

Oszacowanie struktury dla 2009
Raport z badań statystycznych
wykonanych w listopadzie i grudniu 2010 r.
wraz z informacją o badaniach wykonanych
w
październiku i listopadzie 2008 r.,
w kwietniu i maju 2007 r. oraz
maju i czerwcu 2006 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych
materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2009

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie