Badania statystyczne 2008

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2008 r.

Raport z badań statystycznych
wykonanych w maju i czerwcu 2006 r.,
w kwietniu i maju 2007 r.
oraz październiku i listopadzie 2008 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych
materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2008

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie