Badania statystyczne 2007

Struktura utworów zwielokratnianych reprograficznie – 2007 r.

Raport z badań statystycznych
wykonanych w maju i czerwcu 2006 r.
oraz w kwietniu i maju 2007 r.

Udział poszczególnych kategorii utworów w ogóle kopiowanych
materiałów podlegających ochronie prawno-autorskiej

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie

Zestawienie wydawnictw utworów naukowo-technicznych za rok 2007

CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Spółka z o.o. w Krakowie